14 октомври 2008

Казанът вече ври, II-ра част на туториълът ми за python

Кодът за тази II-ра част е готов от толкова време, просто не намерих време да напиша самия туториъл. Сега понеже съм болен, имам повече време, и може да очаквате да е готов след известно време, дори не знам днескашната дата, така че финална дата няма да давам. И все пак, когато II-рата част е готова, ще се слее с I-вата и ще бъдат форматирани със reStructuredText и издадени в 3 варианта, първия е сорса на reStructuredText файла, html версия и pdf. За сега мога да ви дам само черновите на първите 2 глави. Това е все още първия текст, който съм написал И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЩЕ БЪДЕ ПРЕНАПИСАНО, но до тогава, ви оставям с краткия текст, който написах днес, борейки се с треската си, и главоболието, и умората...II-ра част

1. Въведение

Втората част е на този туториъл е по практически настроена от предишната. Това ще рече, че ще има повече код, освен това, ще може да видите веднага(почти) резултата от своя код. Това ще се постигне чрез модула turtle. Този модул е част от python и е предназначен за просто чертане на екрана. Подобно е на езика Logo, ако някой преди това е учил logo, знае че там имате една "костенурка", и и давате команди, на къде да върви, и където отиде, оставя следа. По този начин, като и даваме поредица от команди, можем да чертаем по сложни фигури. В тази част подходът ми ще е най вече да ви науча как да използвате мощните функции на python, за да чертаете сложни геометрични фигури. Не оставайте с погрешно впечатление, идеите с които ще се запознаем, въобще не са детска работа. Надявам се че ще се забавлявате, или ще полудете от отчаяние, все ми е тая, честно казано.

2. Какво имаме в инвентара

Шесте основни функции, с които ще работим са:

turtle.forward()
turtle.backward()
turtle.left()
turtle.right()
turtle.up()
turtle.down()

Това са основните функции с които ще се занимаваме, ще обясня за всяка една по късно. Има още няколко, които не са чак толкова важни, някой от тях ще използваме, други не. Ще обясня за всяка от тях, когато ги срещнем. Сега да поясня относно горните шест функции:

turtle.forward()

тази функция приема аргумент число n, и чертае линия направо, която е дълга точно n пиксела.

turtle.backward()

общо взето същото, но на обратно.

turtle.left()

завърта костенурката с n градуса на ляво, тача че да можем да променяме посоката на линиите които рисуваме.

turtle.right()

същото, но на дясно.

turtle.up()

тази функция повдига костенурката, така че тя да може да се движи, но да не рисува по екрана, докато е повдигната. Полезна е, ако искаме да преместим костенурката от едно място на друго, без да оставяме линия.

turtle.down()

след като е повдигната костенурката, тази функция я сваля на земята и сега можем да продължим да пишем по екрана с нея.

Това е общо взето, всичко друго което трябва да знаете, е в първата част.

Няма коментари: