08 декември 2008

reStructuredText към html. Скрипт.

Днес написах един доста прост скрипт който конвертира .rst(reStructuredText) файлове в html. Може и да съм блогвал за ResT преди, но ако не съм, този пост ще е малко по подробен от всичко което може би съм споменавал.

Какво е Rest? Това е markup език, но доста по прост от html, в повечето случаи се използва за писане на документация, която после се конвертира в html,pdf,LaTeX и др. формати. Основното предимство на този език е че е мнооого прост. Мога да ви науча на повечето от важните неща на няколко реда, ето един .rst файл, да речем test.rst:========
Заглавие
========

1. Първа точка

Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст::


def some_code(param):
for x in param:
do_someshit()


a) това е под хараграф

Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,

b) това е друг под параграф:

Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,

2. Втора точка

Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,


този файл дори има и грешка при подточка а) :D
Както виждате заглавието е обградено от горе и от долу със '=', което го прави голямо заглавие, подзаглавията, макар и че няма такива в този пример, са само подчертани. За заглавия и подзаглавия може да се използват всякакви знаци('#','@','=','$','-' и др.) Важното е заглавието да е покрито от началото си до края със еднаквите знаци от горе и от долу(няма да работи ако са по къси от заглавието, или ако имат различна дължина), а подзаглавията трябва да са подчертани.

Както може би предполагате, точките и подточките са си част от Markup-а на езика и те дефинират подпараграфи и списъци. А самите параграфи са просто блокове от текст със празни пространства от горе и от долу. Блоковете с код са отместени на дясно, и на предния параграф има двойни двоеточия(::) които по късно стават на единична двоеточие(:). Сега вече знаете достатъчно reStructuredText за да пишете добри документи, за повече подробности посетете сайта им.

Сега, за да ги конвертирате в html или друг формат ви трябва някакъв инструмент, един от най добрите инструменти е Sphinx. Това е изключително мощен инструмент, с чиято помощ е генерирана документацията на python. За моя скрипт аз използвах модула docutils. Ето скриптът:


#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

#convert a bunch of RestructuredText files to html
#version 0.3.14

from docutils.core import publish_string
import sys

def read_file(f):
"""reads the file, returns a string"""
i=open(f,'r')
z=i.read()
i.close()
return z

def converter(rst):
"""turns the rst formated string in to html and returns is as a str"""
return publish_string(source=rst,writer_name='html')

def write_to_file(name,content):
"""writes the html string to a file"""
name=name[:-4]+'.html' #turn .rst into .html
o=open(name,'w')
o.write(content)
o.close()

if __name__=='__main__':
for f in sys.argv[1:]:
i=read_file(f)
i=converter(i)
write_to_file(name=f,content=i)


ако искате да го използвате, просто го запишете в някакъв файл и му дайте права за изпълнение, и го стартирайте:


$./фяйл списък с файлове за конвертиране


всеки файл ще бъде конвертиран във съответния html файл със същото име(но различно разширение, от .rst на .html) Ето изходът от горния rest файл:
Заглавие
Заглавие
  1. Първа точка


Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст:def some_code(param):
for x in param:
do_someshit()


  1. това е под хараграф


Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,  1. това е друг под параграф:


Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,  1. Втора точка


Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,
Това е параграф, той е просто текст,Това е параграф, той е просто текст,Надявам се този пост да е бил полезен до някъде :D

1 коментар:

vvv каза...
Този коментар бе премахнат от администратор на блога.